Hjortelaug Kolding Øst

Stiftet den. 30/10-2014

Hjortelaug øst dækker et område øst for E45 og syd for Kolding fjord og ned til kommunegrænsen syd.

foreningens mailadresse er

 hjort@skjf.dk


 

Hej alle.

 Jagten på lørdag inclusive de gule ærter er aflyst. Der var kun tilmeldt 4 personer og derfor bliver vi nødt til at aflyse arrangementet.

Skibakkerne trækker folk af huse og så må jagten vente. Erik kan du ikke også lægge det ind på hjemmesiden.

 Mange hilsner

 Bent Junker Hansen


 

 

Den 29. september 2o18

 Referat af hjortevildtmøde den 26. september kl. 19 på Skibelund Naturskole arrangeret af Hjorte Laug Kolding Øst.

 

Dagsorden for mødet:

  

             1. Tal fra sidste optælling i vores område.

             2. De nye jagttider er som følger:

                 Då, kalv samt spidshjort 1/11 – 31/1, store hjorte 1/12 – 31/12

             3. Hvad kan vi blive enige om med hensyn til afskydningen ,     

                 specielt hjorte større end spidshjorte, , Lauget anbefaler på

                 det kraftigste mådehold på hjorte større end spidshjorte, men

                 gerne afskydning af dåer og kalve. ( Husk at de er tamme og

                 ikke har været jaget.)

             4. Fællesjagt afholdes lørdag den 24/11 – 2018 på dåer og kalve

                 fra solopgang til kl. 11, hvor vil være fælles parade og pølser

                ved Skibelund Naturskole, Skibelundvej 22, 6092 Sdr. Stenderup

             5. Vi vil gerne have indrapporteret skudt og dødfundet dåvildt,

                 for at kunne følge med i afskydningen og gerne på mail til:

                 Bent Junker-Hansen mail : berujh@gmail.com eller tlf.

                 21452498.

1.

Vi er med i en fælles optælling under Hjortevildtgruppe Sønderjylland fra grænsen og op til Kolding – Esbjerg motorvejen. Den foregår ved at vi gennemkører bestemte områder, hvor vi tæller fra bil for at forstyrre så lidt som muligt. Optællingen foregår først i marts og der tælles fredag aften og lørdag morgen. Senere afholdes et fælles møde i foråret, hvor resultatet bliver offentliggjort og kommenteret. Desuden er der andre foredrag om hjortevildt og fremvisning af gevirer fra området. Alle kan deltage.

Resultatet af optællinger de sidste 4 år er:

                     2015 Sdr. Stenderup 28 stk  dåvildt, Vonsild 23 stk dåvildt

                     2016 Sdr. stenderup 23 stk dåvildt    Vonsild 32 stk dåvildt

                     2017 sdr. Stenderup 54 stk dåvildt    Vonsild 29 stk dåvildt

                     2018 Sdr. Stenderup 46 stk dåvildt    Vonsild 36 stk dåvildt                          

 

Tallene indikerer en stigning i antallet i begge områder.

2.

De nye jagttider gælder nu et større område i Sydjylland og er hermed blevet mere ensartet. Hjorte Laug Kolding Øst havde indstillet at jagten på store hjorte blev udskudt endnu et år, men dette blev afvist, da man ønskede større ensartethed.

3.

Afskydning af dåer og kalve kan begynde den 1. november og man var enige om at det var på tide at beskyde bestanden, så de kan få et mere naturligt forhold til mennesker og blive mere vilde. Det er uheldigt med tamme dyr i haverne.

I 2017 blev der i alt skudt 3 dåkalve .

Med hensyn til de store hjorte blev det foreslået at udskyde jagten i 1 år. Dette for at undgå en kraftig afskydning af de ældre hjorte, der stadig har en tam adfærd. En dåvildtbestand er afhængig af ældre hjorte for at få dåerne beslået og ligeledes er en jævn aldersfordeling i bestanden med til at bestanden er biologisk stabil og kan udvikle sig i forhold til lokalitetens muligheder.

Den fremmødte forsamling afholdt en afstemning omkring holdningen til afskydning af hjorte ældre end spidshjorte eller ej. Resultatet var her ca. 60 % for en frivillig fredning og 40 % imod.

Der kunne således ikke opnås enighed og dermed er det op til den enkelte jæger at forvalte dåvildtbestanden på en fornuftig måde. Store hjorte er nødvendige for at få dåerne i brunst – det kan små hjorte ikke klare. Der skal være mindst 2 fuldskufler for at få brunsten i gang. da dåerne stiller store krav til den hjort, som de vil parre sig med. Der findes mange eksempler på at dåerne ikke er blevet beslået, fordi der kun var små hjorte.

Det blev derfor også foreslået at skåne halvskufler og evt. mindre hjorte for at få hjorte nok. Store hjorte omkommer ofte ved at vikle geviret ind i elhegn eller vildthegn og er i det hele taget meget sårbare. I efteråret 2016 omkom der 3 fuldskufler i hegn, i 2017 omkom der 2 fuldskufler og i 2018 omkom der en halvskuffel ved et trafiksammenstød på Stenderuphalvøen.

Dette viser, at vi skal regne med at nogle af de store hjorte omkommer hvert år. Hegnstråd af enhver art må ikke ligge og flyde.

5.

Vi vil gerne have indrapporteret skudt og dødfundet dåvildt for at kunne følge bestandens størrelse og dette kan gøres til:

Bent Junker-Hansen, mail berujh@gmail.com eller tlf. 21452498 eller fastnet 75571446.

Ligeledes kan det indberettes på Facebook på den nyligt oprettede gruppe der hedder Dåvildtforvaltning Kolding sydøst

 

6.

Fastsættelse af ny dato for fællesjagt – datoen blev ændret til den 19 januar 2019. Vi sidder på anstand fra solopgang til kl. 11. Derefter mødes vi med det nedlagte vildt til parade på Skibelund Naturskole, Skibelundvej 22, 6092 Sdr. Stenderup til gule ærter med flæsk og pølser.

Tilmelding til gule ærter senest den 11 januar 2019.

 

Med venlig hilsen Hjorte Laug Kolding Øst                                           

                                                                                                    


 

Bestyrelsen

Formand: Bent Junker Hansen. tlf. 21452498

Sekretær: Jens Barsøe. tlf. 40188045

Kasser: Bent Larsen.

IT/ hjemmeside: Erik Poulsen. tlf. 20102296


 

Siden er under opbygning, der tages forbehold for fejl.